ტაჯიკეთში მომავალ მეუღლეებს უმწიკლოებას შეუმოწმებენ