ხალხური და უტყუარი მეთოდები სხეულიდან თმის მოსაშორებლად