მარტივი ტესტი, აირჩიეთ კარი, რომელშიც შეხვიდოდით....