თამარ მეფის საფლავის საიდუმლოება

1920 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება მიიღო. მან გადაწყვიტა ეწარმოებინა გათხრები გელათის ტაძარში, რისთვისაც მას ესაჭიროებოდა ნებართვა მთავრობიდან, რომელიც მალევე მიიღო. ეს იყო პირველი და ერთადერთი მცდელობა, მოეძებნათ თამარ მეფის აკლდამა.
ყველა საისტორიო წყარო, თამარის თანამედროვე თუ შედარებით გვიანდელი, ხაზგასმით უთითებს, რომ თამარი გელათშია დაკრძალული.
არსებობს რამოდენიმე ადგილი სადაც შესაძლებელია იყოს დაკრძალული ქართველთა მეფე.

1. ტაძრის სამხრეთ მინაშენი.

2. გელათის ღვთიშობლის შობის თაძრის საკურთხეველი და 3. ამბიონის წინ. ეს ცნობები თუ ვარაუდები, იმედია გახდება საფუძველი იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოხდება თამარ მეფის საფლავის პოვნა.



ავტორი: Guns N Roses