რა პროფესიის მამაკაცები მოსწონთ ქალებს?


მსხვილი ევროპული ქალაქების მკვიდრ ქალებს ყველაზე მეტად იურისტები და არქიტექტორები მოსწონთ. ამ პროფესიის ადამიანები გაცნობის გერმანული საიტის ჩატარებული გამოკითხვის მონაწილეთა 25%-მა მიიჩნია მიმზიდველად.

ექიმები და ინჟინრები მიმზიდველი პროფესიების რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებენ, - მათ ხმა რესპოდენტთა 22%-მა მისცა. 18% მხატვრებსა და მეცნიერებს ანიჭებს უპირატესობას, 17% - ჟურნალისტებს, რეკლამისტებს და მარკეტინგის სპეციალისტებს.

ფორმიანი მამაკაცები - პოლიციელები ან მფრინავები გამოკითხულთა 13%-ს იზიდავს. ბანკის თანამშრომლები კი მხოლოდ 10%-ს მოსწონს.

გერმანელები არ ისურვებდნენ, რომ მათი პარტნიორები ინდმეწარმეები იყვნენ, რადგან ეს არა მხოლოდ არასტაბილურობას, არამედ არანორმალურ სამუშაო გრაფიკს გულისხმობს.