7 დაავადება, რომელსაც კონდიციონერი იწვევს

ზაფხული კონდიციონერის გარეშე წარმოუდგენელია. თუმცა, ამ მოწყობილობას კომფორტის გარდა უსიამოვნებებიც მოაქვთ, რის გამოც, ექიმები გირჩევენ მათი მოხმარებისას გარკვეულ წესებს დაემორჩილოთ.

რომელი დავადებების რისკებს ზრდის კონდიციონერით გაგრილებული ჰაერი? სპეციალისტების განმარტებით, რისკ ფაქტორს გარეთ არსებულ ცხელ ჰაერსა და შინ შენარჩუნებულ ცივ ჰაერს შორის

არსებული განსხვავება განაპირობებს.

ამ უბრალო მიზეზმა შეიძლება გამოიწვიოს მინიმუმ 7 პრობლემა:

წაიკითხეთ  სრულად