ამ კითხვაზე 200 კანდიდატიდან მხოლოდ 1-მა გასცა სწორი პასუხი