მიხო ღმერთს შესთხოვს...

მამალი ქათმებს დასდევს დასაჩინჩლად. ერთი, მეორე მესამე და ამ დროს მარო საკენკს დაუყრის.

შეწყვეტს მამალი ორგიებს და მაშინვე საკენკისკენ გამოექანება.

მიხო უყურებს ამ სცენას, პირჯვარს გადაიწერს და ღმერთს შესთხოვს:

-ღმერთო, ოღონდ ეგრე არ მამაშიოო …


წყარო - kar.ge