თავისუფლების ბოლო დღე, გართობა ქორწილის წინა დღეს (22 ფოტო)