"ხელზე რო ვეამბორე ივანიშვილსა, ის კოცნა დამიბრუნოს"