ადამიანები, რომლებმაც კოშმარული განსაცდელები გადაიტანეს