სვანი ეკითხება ცოლს...

სვანი ეკითხება თავის ცოლს:

-ყველას ესეთები რატომ ვგონივართ?
(და თან მაგიდაზე აკაკუნებს)
ცოლი:
-აკაკუნებენ …
ქმარი:
-იჯექი, მე გავაღებ


kar.ge