ის ხომ ბოზია ... და შენ... რაზეა გამწარებული რუსკა მაყაშვილი?!

­­