რო­გორ იღე­ბენ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერო­ტი­კულ ფილ­მებს

რე­ჟი­სორ შო­თა კა­ლან­და­ძის ნა­მუ­შევ­რე­ბი იმით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რომ მას­ში მრავ­ლა­დაა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სცე­ნე­ბი. თუმ­ცა კა­ლან­და­ძე სა­კუ­თარ ფილ­მებს ერო­ტი­კუ­ლად არ მი­იჩ­ნევს და თავს ახა­ლი ჟან­რის რე­ჟი­სორს უწო­დებს.


- მე ერო­ტი­კულ ფილ­მებს არ ვი­ღებ. გა­დავ­ხე­დოთ დიდ რე­ჟი­სო­რებს, რო­გო­რებიც არიან ვის­კონ­ტი, პა­ზო­ლი­ნი, მათ არ ვედ­რე­ბი, რა­საკ­ვირ­ვე­ლი­ა, მაგ­რამ ამ ფილ­მებ­ში ძა­ლი­ან ბევ­რი სი­შიშ­ვლე, ბევ­რი სექ­სუ­ა­ლუ­რი სცე­ნა­ა, თუმ­ცა მათ ნა­მუ­შევ­რებს ერო­ტი­კულ ფილ­მებს ხომ არ უწო­დე­ბენ? თუმ­ცა, გა­უთ­ვით­ცნო­ბი­ე­რე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც არ არის გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი, მაგრამ თავს გა­ნათ­ლე­ბუ­ლად მი­იჩ­ნევს, სა­დაც სი­შიშ­ვლეს და­ი­ნა­ხავს, ყვე­ლა­ფერს ერო­ტი­კას ეძა­ხის, მაგ­რამ ასე ხომ არ არის?!

- თუმ­ცა ძა­ლი­ან თა­მამ სცე­ნებს იღებთ.
- რაც აქამ­დე გა­და­ღე­ბუ­ლა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ყვე­ლა­ზე თა­მა­მი სცე­ნე­ბი მე გა­და­მი­ღი­ა, ამა­ში გე­თან­ხმე­ბით, მაგ­რამ ეს არ არის ერო­ტი­კუ­ლი ფილ­მი, ეს არის ახა­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა, რო­მე­ლიც, მა­პა­ტი­ეთ, მაგ­რამ მარ­თლა მე შევ­ქმე­ნი და ჰქვია "კი­ნო-­ლექ­სი". ამ­გვარ რა­ღა­ცებს პო­ე­ტურ ფილ­მებს უწო­დებ­დნენ, მაგ­რამ "ლექ­სი" ფილ­მის­თვის არა­ვის უწო­დე­ბი­ა. ახ­ლა­ხან გა­და­ვი­ღე ფილ­მი კა­ხი კავ­სა­ძის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით "ძვირ­ფა­სი ცო­ლი". ეს არის ტრა­გი­კუ­ლი ის­ტო­რი­ა, მაგ­რამ მას­ში შიშ­ვე­ლი ქა­ლიც მო­ნა­წი­ლე­ობს. ბა­ტო­ნი კა­ხი მიყ­ვე­ბო­და, რომ ერ­თ-ერთ ცნო­ბილ საბ­ჭო­თა ფილ­მში - "უ­დაბ­ნოს თეთ­რი მზე" - მის გმირს ბევ­რი ცო­ლი ჰყავს. აბა­ნოს სცე­ნა, სა­დაც ორი ქა­ლი შიშ­ვლად გა­და­ი­ღეს, საბ­ჭოთ­ა ცენ­ზუ­რამ ამოჭ­რა. დღეს ცენ­ზუ­რა არ არსებობს და ჩემს ახალ ფილ­მში ასეთ სცე­ნას არა­ვინ ამოჭ­რის. ფილ­მში ახალ­გაზ­რდე­ბი გახ­დი­ლე­ბი არი­ან. სცე­ნა­რის მი­ხედ­ვით, კა­ხის გმი­რი მე­უღ­ლესთან ერთად სას­ტუმ­რო­შია. ის გა­მო­დის ოთა­ხი­დან და გვერ­დით სა­ძი­ნე­ბელ­ში ხე­დავს, შიშ­ვე­ლი ქა­ლი წევს, იქ­ვე კი­დევ ერ­თი გახ­დი­ლი გო­გო­ნა და ბი­ჭი წვა­ნან. ანუ ორ­გი­ის სცე­ნა მორ­ჩა და დი­ლით სძი­ნავთ. ბა­ტო­ნი კა­ხის გმი­რი შემ­თხვე­ვით შე­ეს­წრე­ბა ამას. ეს იცით, რო­გორ გა­და­ვი­ღე? - რომ ეს არის სი­ბინ­ძუ­რე და ეს კა­ცი ხედავს, ახალ­გაზ­რდო­ბის სუ­ლი­ე­რი სამ­ყა­რო რა დო­ნე­ზე და­ვი­და. ერო­ტი­კა ისე უნ­და იყოს გა­თა­მა­შე­ბუ­ლი, რომ რა­ღაც აზ­რში მო­ექ­ცეს და პორ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი არ გა­მო­ვი­დეს. თუმ­ცა, ჩემს ფილ­მებ­ში სხვა თა­მა­მი სცე­ნე­ბიც არის, მა­გა­ლი­თად, სრუ­ლი­ად შიშ­ვე­ლი ბი­ჭე­ბი. ნან­კა კა­ლა­ტო­ზიშ­ვი­ლი მხო­ლოდ ჩემს ფილ­მშია გახ­დი­ლი, ასე­ვე რა­მაზ ნო­ზა­ძე, ლი­კა ქავ­ჟა­რა­ზე, რო­ლანდ ოქ­რო­პი­რი­ძე, მა­რი­ნა კა­ხი­ა­ნი და სხვე­ბი.

- რო­გორ ითან­ხმებთ ასეთ ცნო­ბილ მსა­ხი­ო­ბებს გა­შიშ­ვლე­ბა­ზე?
- ისი­ნი ალ­ბათ, იმი­ტომ არი­ან გახ­დი­ლე­ბი, რომ ამას ფილ­მი მო­ითხ­ოვს და არა იმი­ტომ, რომ ეს ერო­ტი­კუ­ლი სცე­ნაა და მე­ტი არა­ფე­რი.

- თქვენს ფილ­მში გქო­ნი­ათ სექ­სის იმი­ტა­ცი­აც.
- ჩემს ფილ­მებ­ში არის სუ­პერ­თა­მა­მი სცე­ნე­ბი. მა­გა­ლი­თად, იუ­ნა შა­ფა­თა­ვას გმირს ოთხი კა­ცი აუ­პა­ტი­უ­რებს.

- სწო­რედ ეს გვა­ინ­ტე­რე­სებს - კადრს მიღ­მა ამის დად­გმა...
- გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ და, არ ვი­ცი, რო­გორ ხდე­ბა. რო­გორ გითხ­რათ, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად. იუ­ნა შა­ფა­თა­ვა არის მედ­და და ამოწ­მებს სამ­ხედ­რო­ებს. სამ­ხედ­რო­ე­ბი აღ­გზნე­ბუ­ლე­ბი არიან და მას აუ­პა­ტი­უ­რე­ბენ. ფილ­მის გა­და­ღე­ბი­სას ეს სი­ნამ­დვი­ლე­ში არ ხდე­ბა. ვეტყ­ვი, გა­ა­კე­თეთ ასე და აკე­თე­ბენ. დღე­ვან­დე­ლი ახალ­გაზ­რდო­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლი­ა, არა­ნა­ი­რი კომ­პლექ­სი არა აქვს. ვიმეორებ, რა თქმა უნ­და, კადრს მიღ­მა ეს ნამ­დვი­ლად არ ხდე­ბა, ნამ­დვი­ლად რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა მოხდეს, მა­შინ პორ­ნო იქ­ნე­ბა. საქ­მეც


ისა­ა, რომ რო­დე­საც ასეთ თა­მამ სცე­ნას იღებ, არ უნ­და იყოს ყალ­ბი, მა­ყუ­რე­ბე­ლი უნ­და და­ა­ჯე­რო, რომ ეს ნამ­დვი­ლი­ა, აი, ესაა ოს­ტა­ტო­ბა, მე მგო­ნი, ჩე­მიც და იმ ხალ­ხი­საც, ვინც ასეთ სცე­ნებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს. ალ­ბათ, 100 დუბ­ლი უნ­და გა­და­ი­ღო და იქი­დან ერ­თი გა­მო­გი­ვა. ­მა­ყუ­რე­ბელ­მა რომ ში­ნა­არ­სი გა­ი­გოს, სი­შიშ­ვლე ში­ნა­არ­სთან უნ­და იყოს შერ­წყმუ­ლი და სი­შიშ­ვლეს აზ­რი ჰქონ­დეს - რო­გო­რი­ცაა ფილ­მი ნუ­ცა შან­ში­აშ­ვი­ლი­სა და თე­მო სა­ჯა­ი­ას მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით, სა­დაც რა­ტი ბახ­ტა­ძე შიშ­ვე­ლი ჩანს. რა­მაზ ნო­ზა­ძე სა­ერ­თოდ მოვ­ლე­ნა­ა, ჩე­მი აზ­რით, ბერ­ძნულ ქან­და­კე­ბას ჰგავს. მას ინ­ტუ­ი­ცია აქვს გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი და არ არის უჭ­კუო ბი­ჭი. ფილ­მში იყო თა­მა­მი სცე­ნე­ბი, მაგ­რამ მიხ­ვდა, რომ ეს არ იყო ბინ­ძუ­რი ერო­ტი­კა. შარ­შან ნუ­ცა შან­ში­აშ­ვილ­მა ეს კად­რე­ბი ნი­უ­-ი­ორ­კში თა­ვის კონ­ცერ­ტზე გა­მო­ი­ყე­ნა. მი­სი მთე­ლი სო­ლო კონ­ცერ­ტი ჩე­მი ფილ­მით იყო გა­ფორ­მე­ბუ­ლი. ნუ­ცა მო­მიყ­ვა, რა­მაზ ნო­ზა­ძე რომ გა­მოჩ­ნდა ეკ­რან­ზე, ხალ­ხი გა­ოც­და­ო. მგო­ნი მან არ წა­ა­გო, რომ დამ­თან­ხმდა ფილ­მში გადაღე­ბა­ზე. რო­დე­საც თა­მამ სცე­ნას იღებ, ვულ­გა­რუ­ლი არ უნ­და იყოს, ძა­ლი­ან რთუ­ლია ამის გა­და­ღე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა ბევრ რე­ჟი­სორს ისე­თი გა­მო­უ­ვი­დეს, გუ­ლი აგე­რი­ოს. იუ­ნა შა­ფა­თა­ვას გმირი შიშ­ველ მა­მა­კა­ცებს ამოწ­მებს და შემ­დეგ ისი­ნი მას აუ­პა­ტი­უ­რე­ბენ. ფილ­მის სცე­ნარის მიხედვით შიშ­ვე­ლი კა­ცე­ბი დგა­ნან, ყვე­ლა­ფე­რი უჩანთ და რთუ­ლი იყო ამის გა­და­ღე­ბა, არ მინ­დო­და, ვულ­გა­რუ­ლი ყო­ფი­ლი­ყო. თუმ­ცა წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი­ა, რომ ეს სცე­ნა ვულ­გა­რუ­ლი არ იყოს, ამი­ტომ სხვა რა­ღა­ცებ­ზე გა­და­ვი­ტა­ნეთ ყუ­რადღ­ე­ბა. ისე, სი­შიშ­ვლეს თა­ვისი ამო­ცა­ნა აქვს.


ზაზა გიგაური

geworld.ge