რა თვისებებით გამოირჩევიან შედარებით გონიერი ადამიანები?