"წაწლობის ტრადიცია" და ეროტიკული ქმედება მხოლოდ წელსზემოთ