ეს ინგრედიენტი არასასურველ ხალს უმალვე მოგაშორებთ!


ხალის მიმართ დამოკიდებულება სხვადასხვა ეპოქაში განსხვავებული იყო. მას მიიჩნევდნენ ხან ბედნიერების მაუწყებლად, ხან ეშმაკისეულად, ხან მგრძნობიარე ნატურის ამსახველად. თანამედროვე ეპოქაში ხალებისადმი ინტერესი გამოწვეულია მისი არამარტო ესთეტიკურ დეფექტად აღიარების, არამედ კანის ავთვისებიან სიმსივნედ – მელანომად გადაგვარების რისკის გამო.

 

უმრავლეს შემთხვევაში ადამიანები მაინც მის მოშორებას ანიჭებენ უპირატესობას, რაც სახლის პირობებში ძალიან ადვილია. აქ მთავარი ინგრედიენტი ძმარია. დაასველეთ ძმარში ბამბა და დღეში 2-3-ჯერ ხალზე დაიდეთ. რამდენიმე დღეში კი ნელ-ნელა შეამჩნევთ, რომ ის ფერს შეიცვლის და ბოლოს კანს მოძვრება.

იგივე ტექნიკის გამოყენება შეგიძლიათ მეჭეჭის დროსაც.aww.ge