რომელ სფეროშია ყველაზე დაბალი ხელფასი საქართველოში?

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2015 წლის მესამე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა ხელფასმა 930 ლარი შეადგინა. 2015 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით საშუალო ხელფასი 0.4%-ით შემცირდა, ხოლო 2014 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით 9.3%-ით არის გაზრდილი.

მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი დაფიქსირდა საფინანსო სექტორში - 1500 ლარი. მეორე ადგილზეა მშენებლობა - 1413 ლარით, ხოლო მესამეზე სახელმწიფო მმართველობაა - 1313 ლარით. ყველაზე დაბალი ხელფასი კი განათლების სფეროშია - თვეში საშუალოდ 470 ლარი. საფინანსო სექტორში, სახელმწიფო მმართველობაში და განათლებაში მეორე კვარტალთან შედარებით საშუალო ხელფასი შემცირდა, ხოლო მშენებლობაში გაიზარდა.

სექტორები

საშუალოხელფასი

საფინანსო საქმიანობა

1500

მშენებლობა

1413

სახელმწიფო მმართველობა

1313

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

1229

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა

1219

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება

1126

ოპერაციები უძრავი ქონებით

1095

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება

843

დამამუშავებელი მრეწველობა

825

ვაჭრობა

791

სასტუმროები და რესტორნები

614

სოფლის მეურნეობა

593

განათლება

470


წყარო: Forbes.ge