დედის მიერ გაგუდული ბავშვის ლექსი დედას - "დედა ია დაგიკრიფე"

­