"მივმართავ ყველა იმ ნაბო@#არს... თქვენ დედებს მოვტ@#ავ!!!"