აი თურმე რისთვის ყოფილა ს აჭირო ეს პატარა ჯიბე ჯინსებზე (4 ფოტო)

არსებობს რამდენიმე ვერსია თუ რატომ აქვს თითქმის ყველა ჯინსის შარვალს ასეთი პატარა ჯიბე… წარმოგიდგენთ ამ ვერსიებს...
საათებისათვის
ადრე ადამიანები ხმარობდნენ პატარა, ჯიბის საათებს, რომლისთვისაც ასეთი ჯიბე ძალიან მოსახერხებელია.

2. კოვბოიებისთვის ტყვიების ჩასაწყობად.


3. ოქროსათვის.


4. მონეტებისა და პატარა ნივთებისთვის5. სანთებელა Zippo-სათვის