სვანმა ნახა მეგრელი, რომელიც უფსკრულის თავზე იდგა და ტიროდა...

სვანმა ნახა მეგრელი, რომელიც უფსკრულის თავზე იდგა და ტიროდა.

–რა გატირებსო, –უთხრა სვანმა.

– თავის მოკვლა მინდა, მაგრამ უფსკრულში  გადავარდნა ვერ გამიბედიაო.

–უპასუხა მეგრელმა.

–ვაჟკაცი არა ჰყოფილხარო…

–შემოსძახა სვანმა და თვითონ გადაეშვა უფსკრულში.


tbilisi1.com