ტყვედ გაყიდული ქართველი, რომელსაც თვით შაჰიც ემორჩილებოდა