მოუვლელი ქალის 7 ნიშანი

ხანდახან თქვენი გარეგნობის სულ პატარა დეტალსაც კი წამში შეუძლია გადახაზოს საკუთარი თავის მოვლის ყველა ძალ-ღონე.


დაიმახსოვრეთ, რა ითვლება ქალის მოუვლელობის მთავარ ნიშნებად:


1. დაუბანელი თავი

2. შეღებილი თმა წამოზრდილი ძირებით

3. თმის დაზიანებული ბოლოები

4. თმიანობა სახეზე და ცხვირში

5. გაუპარსავი იღლიები

6. ზედმეტად ყვითელი კბილები

7. ფრჩხილები ნაწილობრივ მოცლილი ლაქით